Bremykt inneholder den smarte blandingen av meierismør og rapsolje – ingenting annet. Det gir Bremykt den unike og gode smørsmaken samtidig som det er smøremykt og lett å jobbe med. Den gode smaken og de naturlige ingrediensene er årsaken til at Bremykt er en folkefavoritt!

Bremykt har kommet med et nytt og oppgradert design. I tillegg er lokkene forbedret, slik at de sitter bedre fast på begeret. Som et ledd i helsedirektoratets anbefaling om å redusere inntaket av salt, har vi redusert saltmengden i Bremykt original fra 1,2% til 1.0%. Dette skal ikke utgjøre noen vesentlig endring i smak, da det har blitt nøye testet blant eksisterende brukere. Vi har ikke gjort noe annet med Bremykt, og det består fortsatt kun av meierismør og rapsolje- ingenting annet! Vi håper du opplever dette som en positiv endring.