Bremykt sin julekalender finner du på Bremykt sin Facebook-side i form av daglige poster fra 1. til 24. desember. Bak lukene gjemmer det seg baketips og oppskrifter fra Baker- og konditorlandslaget og matblogger Tove Holter. I tillegg vil vi også ha flere konkurranseposter der du har mulighet til å vinne premie fra Wilfa.

 

Konkurransevilkår 

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Fjordland AS i samarbeid med Pulse Communications AS

2. Om kampanjen
Kampanjen foregår på Bremykt sin Facebook-side der du deltar ved å svare på spørsmål i kommentarfeltet på konkurransepostene. 

Totalt 12 personer vinner 1 stk ‘Wilfa Essential Hand Mixer’. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar. Vinnerne må respondere på meldingen innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

Kampanjen varer i uke 48-52 2018.

3. Gyldig deltagelse
Personer over 18 år kan delta i kampanjen.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR KAMPANJEN

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på Facebook for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. 

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.   

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette. 

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven. 

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. 

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.  

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

”Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.”